پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

اخبار موسیقی

    هنرمندانی که بیش از ۵۰ میلیون فروخته اند: نام ملیت   سبک توپاک شکور آمریکا   رپ آ-ها نروژ   پاپ/راک آدریانوسلنتانو ایتالیا   پاپ آلاباما آمریکا   راک/کانتری ابراهیمحامدی ) ابی( ایران   پاپ آلیسکوپر آمریکا   هوی متال داریوشاقبالی ایران   پاپ آندرآبُچلّی ایتالیا   کلاسیک اَنموری کانادا   کانتری/پاپ آنیلنوکس انگلستان   پاپ ب'ز ژاپن   راک/پاپ بک‌استریتبویز آمریکا   پاپ بریمَنیلو آمریکا   پاپ بیسیتی رولِرز انگلستان   پاپ/راک ب.ج. توماس آمریکا   کانتری/پاپ بلاندی آمریکا   راک (موج نو)/پاپ بابدیلان آمریکا   فولک/راک باب مارلی جامائیکا   رگه بابسِگِر
/ 10 نظر / 7 بازدید