پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

کلامی از بزرگان

                  در کاری هنری می توان حقایق و جزئیات معتبر بیشتری یافت تا در کتابی تاریخی                                                               چارلی چاپلین 
/ 5 نظر / 10 بازدید

با اهالی موسیقی

                                                        بهرام دهقانیار متولد 1344 تهران آشنایی با موسیقی را در سن 7 سالگی با آموزش پیانو آغاز کرد.فعالیتهای آهنگسازی خود را از ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید

کلامی از بزرگان

                 هدف هنر، آشکار کردن پرسش هایی است که زیر پاسخ ها پنهان شده اند.                                                                                                 جیمز بالدوین
/ 1 نظر / 8 بازدید