پست های ارسال شده در فروردین سال 1385

کلامی از بزرگان

            اثر هنری واقعی چیزی نیست جز سایه ای از کمال خداوندی.                                                                                                                                                                      میکل آنژ
/ 3 نظر / 8 بازدید