پست های ارسال شده در اسفند سال 1384

دائره المعارف موسیقی کهن ایران

                                                            جامه دران درموسیقی نام نوایی است که نکیسای چنگی در عصر ساسانی می نواخت و چنان این نوا را نواخته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

کلامی از بزرگان

 هنر،  ماندنی                  زندگی، گذرا                                  قضاوت ، سخت و فرصت ، گریزان است.                                                                                                              گوته  
/ 0 نظر / 7 بازدید

آنچه آهنگسازان الکترونیک باید بدانند

                                          موسیقی الکترونیک   : اپراتوری یا هنر؟     موسیقی وچگونگی تولید موسیقی همیشه مسئله ای بوده که آهنگسازان وتنظیم کنندگان با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید