پست های ارسال شده در آدر سال 1384

کلامی از بزرگان

          درهمه جا موسیقی است ، برای کسانیکه گوش شنوا دارند.                                                                                                                       لرد بایرون
/ 0 نظر / 9 بازدید

نکات کلیدی در درک موسیقی

                                                                                        تونالیته   رابطه بین زیری و بمی گوناگون و مختلف صدا، تونالیته را بوجود می آورد. توجه:  تونالیته به معنای تن نیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید