پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

کلامی از بزرگان

سمفونی پنجم بتهوون عالی ترین سر وصدایی است که بگوش بشر خورده است.                                                                          ادوارد مورگان فواستر      
/ 1 نظر / 6 بازدید