پست های ارسال شده در اسفند سال 1383

موسیقی الکترونیک اپراتوری یا هنر؟

                                       آنچه آهنگسازان الکترونیک باید بدانندموسیقی وچگونگی تولید موسیقی همیشه مسئله ای بوده که آهنگسازان وتنظیم کنندگان با آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید